ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เรารอชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ก่อนที่พระองค์จะยอมรับเราอย่างเต็มที่ เรายังจำเป็นต้องรู้ว่าเราอยู่ในการต่อสู้ พระเจ้าจะชนะการต่อสู้นี้ทางพระเยซูคริสต์ ผลลัพธ์สุดท้ายนั้นแน่นอนอยู่แล้ว พระคริสต์ได้ชนะอย่างขาดลอยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้เราไม่หลงกล มารซาตานจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลอกลวงทุกคนและทำให้คนสับสนและหลงหาย ขอให้เรายึดติดกับแผนการของพระเจ้า ใช้ชีวิตด้วยความจริงของพระองค์ ฟังเสียงของพระองค์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และทำตามที่พระวิญญาณของพระองค์ทรงนำ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความสามารถในการมองเห็นความจริง และต่อต้านการหลอกลวงของซาตาน ขอทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์โดยพระวิญญาณพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยเพื่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น