ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่ต้องยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเพื่อน ครอบครัว และคนแปลกหน้า ผมเห็นถึงวาระสุดท้ายแห่งความตายและความอ่อนแอของมนุษย์เรา แต่การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เป็นสิ่งที่เตือนว่าการตายเป็นเรื่องของมุมมองและความเชื่อ ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูฟื้นจากความตาย และพระเยซูเป็นผลแรกของพวกเรา ผู้ที่เชื่อในตัวพระองค์ พระองค์มีชีวิตอยู่ไม่เพียงแต่ในจิตวิญญาณ เท่านั้นแต่มีร่างกายด้วย เพราะพระเยซูมีชีวิตอยู่ เราก็จะมีชีวิตเช่นกัน!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ พระวิญญาณ การให้อภัย และชีวิต ที่สำคัญที่สุด ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตร ผู้ที่นำชีวิตและความเป็นนิรันดร์มาให้ข้าพระองค์ผ่านรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการที่จะตาย แต่ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์สามารถมองผ่านความตายผ่านทางพระองค์ และชัยชนะในข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์กล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ทุกวันจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์พาข้าพระองค์กลับบ้าน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น