ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเชื่อในพระเยซูคือการตอบสนองที่สุดยอดที่สุดต่อพระคุณของพระเจ้า มันจะเป็นพระพรที่เปลี่ยนชีวิตเราตลอดไป สำหรับผู้คุมคุกในเรื่องนี้ ความเชื่อคือการได้ยินข่าวดีของพระเยซูว่าพระองค์คือองค์เจ้าชีวิต และตอบสนองด้วยการเชื่อในข่าวดีนั้น แล้วไปรับบัพติศมาทันที เป็นการสำแดงให้คนอื่นเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และร่วมสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ (กิจการ 2:42-47) ลองคิดดูนะว่า จากผู้คุมนักโทษ กลายมาเป็นผู้ล้างแผลให้กับนักโทษในบ้านของตัวเอง ลองคิดดูจากผู้รับผิดชอบต่อการจองจำที่แสนทรมานของนักโทษ กลับกลายเป็นให้นักโทษเหล่านั้นมาบัพติศมาให้คุณและครอบครัวของคุณในคืนเดียวกันนั้น ลองจินตนาการดูนะว่าชายที่ถูกคุณล่ามโซ่จะมานั่งกินร่วมโต๊ะกับคุณ พระเจ้านี่สุดยอดจริงๆเลยว่าไหม พระคุณของพระองค์นั้นเกินคำบรรยายจริงๆ มิน่าละเราถึงชื่นชมยินดีเมื่อคนที่หลงหายกลับมามีความเชื่ออย่างแท้จริง ชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าไม่คาดคิดเลยว่าพระองค์จะมอบพระคุณให้กับข้าพเจ้า ขอบพระคุณจริงๆ โปรดอวยพรให้กับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าพยายามจะแบ่งปันพระคุณที่พระองค์ให้มานี้ ด้วยการออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูให้กับคนที่ข้าพเจ้ารักในสัปดาห์นี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น