ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โยชูวาเป็นวีรบุรุษที่ผมชื่นชมมากตนหนึ่งในพระคัมภีร์ เขาเป็นผู้รับใช้ที่ดีของโมเสส เขาปฏิเสธที่จะทำตามพวกพ้องหรือฝูงชนในตอนที่ออกไปดูดินแดนพันธสัญญา เขาทำตามผู้นำที่ยิ่งใหญ่และตัวเขาเองก็กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โยชูวาเป็นคนที่กระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาเสมอแม้ในตอนที่เขาอายุมากแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น โยชูวาเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามคำสั่งของพระองค์ทุกอย่าง เหมือนอย่างที่โมเสสก็ได้ทำ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ โยชูวาเป็นคนสัตย์ซื่อนั่นเอง

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระบิดา ถ้าคนอื่นจะได้ยินเรื่องราวของข้าพระองค์ ขอให้คนอื่นมองว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อคำสั่งทุกอย่างของพระองค์ ข้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์ด้วยใจที่มุ่งมั่นและจดจ่อที่พระองค์ผู้เดียว และมีชีวิตที่นำคำสรรเสริญและพระสิริมาสู่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น