ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเชื่อในพระเยซูคือการตอบสนองที่สำคัญอย่างยิ่งในพระคุณของพระเจ้า และเป็นพระพรที่เปลี่ยนชีวิตสำหรับผู้คุมในเรื่องนี้ ความเชื่อคือการได้ยินข่าวดีของพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้า และตอบสนองโดยเชื่อในข่าวดีนั้น และรับบัพติศมาทันที สำแดงให้คนอื่นเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และร่วมสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ (กิจการ 2:42-47) ลองคิดดูนะครับว่า จากการที่เป็นผู้คุมนักโทษ กลายมาเป็นผู้ล้างบาดแผลของพวกเขาในบ้านของคุณเองนะครับ ลองคิดเกี่ยวกับการที่เป็นผู้รับผิดชอบการจองจำที่เจ็บปวดของมนุษย์ดูนะครับ และให้คนเหล่านั้นให้บัพติศมาคุณและครอบครัวของคุณในคืนเดียวกันนั้น ลองจินตนาการดูนะครับว่าชายที่ถูกล่ามโซ่จะมานั่งร่วมโต๊ะอาหารของคุณ พระเจ้ายอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อเลยใช่ไหมครับ พระคุณของพระองค์ไม่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมครับ ไม่น่าแปลกใจที่เราชื่นชมยินดีเมื่อผู้ที่สูญเสียมีความเชื่ออย่างแท้จริง ชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณที่ทำให้ข้าพระองค์ประหลาดใจโดยพระคุณของพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ โดยการบอกข่าวดีของพระเยซูในสัปดาห์นี้ให้กับผู้ที่ข้าพระองค์รัก ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น