ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฮีบรูบทที่ 11 เต็มไปด้วยสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในความเชื่อในอดีต พวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่ดีกว่าเดิม เป็นสถานที่แห่งสวรรค์ พระเจ้าทรงเตรียมการสำหรับพวกเขาและพระองค์ภูมิใจที่จะได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา พระเยซูยังสัญญากับเราในยอห์นบทที่ 14 ว่ามีการเตรียมสำหรับเมื่อเราไปถึงบ้านบนสวรรค์ของเราแล้ว ถ้าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ร่วมกับพระองค์แล้ว แน่นอนว่าเราสามารถมีสายสัมพันธ์ที่สนิทและอยู่กับพระองค์ได้ ให้เราใฝ่ฝันถึงประเทศสวรรค์นั้นกันเถอะครับ

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการที่ไม่อับอายในข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับเมื่อข้าพระองค์ไปถึงบ้านที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์ มีมากมายหลายสิ่งที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งความรอดเพราะข้าพระองค์มั่นใจในพระคุณและการให้อภัยของพระองค์ เพราะการเสียสละของพระเยซู และขอทรงให้ข้าพระองค์บริสุทธิฺโดยพระวิญญาณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น