ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยู่กับเรา เป็นข้อความที่สุดยอดจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซู (มัทธิว 1:23) มันเป็นข้อความแห่งความหวังที่เศฟันยาห์บอกกับคนของพระเจ้าที่พ่ายแพ้ว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งที่จะช่วยกู้เรา พระองค์รักเรา และพอใจในตัวพวกเรามาก พระองค์ทำให้พายุในใจเรานิ่งสงบด้วยสัมผัสแห่งรักของพระองค์ พระองค์กล่อมเราด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี พระเจ้าอยากอยู่ใกล้เรา และเชิญเราให้เข้ามาใกล้พระองค์ แล้วคุณจะตอบสนองยังไง

Thoughts on Today's Verse...

God is with us! That's the great message of the story of Jesus (Matthew 1:23). That's the message of hope Zephaniah gives the defeated people of God. God is among us. He is mighty to save. He loves us. He delights in us. He stills the storms of our hearts with his loving touch. He sings us lullabies of joy. God longs to be close to us and invites us to draw near. What will your response be?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะหนีห่างจากมารซาตานและแสวงหาทางที่จะชิดใกล้กับพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากมีสายสัมพันธ์ที่จอมปลอมกับพระองค์ ไม่อยากได้ภาพที่จำลองปั้นแต่งขึ้น แต่ข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์จริงๆ ข้าพเจ้าอยากสัมผัสได้ถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และอยากให้พระองค์ใช้ข้าพเจ้าเป็นท่อส่งต่อพระคุณไปสู่คนอื่นๆ ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าสงบนิ่ง ขอบคุณที่อยู่ใกล้ชิดข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, strengthen my resolve as I turn away from evil and seek to draw near to you. I don't want any imitation relationship with you. I don't want some artificial symbol of you. I want to know you. I want to experience your presence and to be used as your tool of grace in the lives of others. I need your presence to settle the disquietude of my soul. Thank you for being near. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เศฟันยาห์ 3:17

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change