ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเปาโลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากตอนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตของเขา หลายคนที่เขาได้นำไปหาพระเจ้าทอดทิ้งเขา แต่เขาก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเขา! เขาอุทิศชีวิตของเขาเพื่อพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า พระเจ้าให้ความมั่นใจว่าการทุ่มเทของเปาโล จะไม่สูญเปล่า ชีวิตของเขา อนาคตของเขา และแผนงานในชีวิตนิรันดร์ของเขาอยู่ในพระเจ้า เขาเชื่อมั่นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นมั่นคงอยู่ในพระเจ้า เขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าในวันพิเศษที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ คือวันที่พระเยซูจะกลับมา และทุกเข่าจะน้อมกราบลง และความเชื่อในพระเจ้าของเปาโลจะได้รับการยอมรับอย่างชื่นชมยินดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์เชื่อ แต่ขอทรงโปรดเสริมสร้างความเชื่อของข้าพระองค์ เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพระองค์จะต้องทนในเรื่องอะไร ข้าพระองค์จะยังคงมีความเชื่อมั่นคงในพระองค์ และมีความหวังที่ยังคงสดใส ข้าพระองค์มอบทุกสิ่งที่ข้าพระองค์เป็น และสิ่งที่ข้าพระองค์หวังว่าจะเป็นไว้กับพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่าพระองค์จะพาข้าพระองค์ผ่านสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและพาข้าพระองค์เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีมากมาย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น