ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราไม่ชอบที่จะได้ยินข่าวที่ไม่ดีและไม่ชอบการประกาศคำตัดสินในเรื่องคนอื่น แต่บางเวลาเมื่อมันเป็นเวลาที่เหมาะสม พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงลูกแกะที่เสียสละเพื่อเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะด้วย เมื่อคนเลี้ยงแกะของโลกนี้ ไม่ได้นำด้วยความสัตย์ซื่อ พระเยซูจะให้มีความยุติธรรมที่รุนแรง นี่เป็นคำเตือนให้ทุกคนที่เป็นผู้นำ ให้นำอย่างสุจริตและนุ่มนวล นอกจากนี่ยังเป็นข้อความที่ให้กำลังใจกับผู้ที่ถูกข่มเหงรังแกโดยผู้นำที่ร้ายกาจ เพราะพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาของคุณและพระองค์จะนำมาซึ่งความชอบธรรมที่ยุติธรรมให้กับผู้ที่ข่มเหงดูถูกการทรงเรียกให้มาเป็นผู้นำ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการทรงนำ การแนะแนวทางและการเลี้ยงดูข้าพระองค์ ขอทรงโปรดเพิ่มจิตสำนึก ความกล้าหาญและความเมตตาที่จะเลี้ยงแกะของพระองค์ และการนำด้วยหัวใจของพระเยซู ให้กับบรรดาผู้นำคริสตจักรด้วย หากข้าพระองค์สามารถใช้ความสามารถนี้ได้ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่คนของพระองค์ และให้ข้าพระองค์รับใช้ด้วยหัวใจของแบบพระองค์เพื่อคนอื่น ในพระนามพระเยซู ผู้เลี้ยงที่ดีของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น