ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระสัญญาของพระเจ้า พระคัมภีร์ และข้อความที่ชัดเจนที่สุดของพระเจ้า พระบุตรของพระองค์ เป็นความจริง แต่ผู้ที่อยู่สุดท้ายของสิ่งเหล่านี้คือ ความจริง พระคุณ ผู้ปลดปล่อย เพื่อน พระผู้ช่วยให้รอด พี่ชาย พระผู้ไถ่ ...

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มีใจบริสุทธิ์ที่จะรู้จักความจริงของพระองค์ และมีชีวิตอยู่ในความจริงทั้งในคำพูดและการกระทำ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นพระคำของพระองค์ ผู้ทรงประกาศและใช้ชีวิตในความจริงของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระคำที่ดีที่สุดของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น