ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เสียงหัวเราะและเสียงเพลงเป็นการอธิบายที่ดีถึงความชื่นชมยินดี เราร้องเพลงให้พระเจ้าเพราะเรามีความสุข! เสียงเพลงของเราไม่ได้เป็นเสียงที่เงียบๆ แต่มีชีวิตชีวาและเป็นเสียงที่มาจากใจ การขอบคุณพระเจ้านำเราไปอยู่ต่อหน้าพระบิดา และเป็นความสุขของเราเมื่อเราได้รับความรอด ทำให้เราร้องเพลง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ผู้ยอดเยี่ยมและสง่างาม ขอบพระคุณพระองค์มากสำหรับการช่วยข้าพระองค์จากความบาป ความตาย กฎ และการไร้ความหมาย ขอบพระคุณสำหรับการช่วยข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์เชื่อมั่นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ว่าข้าพระองค์ สามารถเข้ามาหาพระองค์ได้อย่างชื่นชมยินดี และมีความสุขเต็มล้น ความรักและพระคุณของพระองค์ไม่เพียงแต่ให้ความหวังกับข้าพระองค์เท่านั้น แต่ยังทำให้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ด้วย ขอทรงโปรดฟังเสียงจิตใจของข้าพระองค์ และขอทรงโปรดพอพระทัยในเพลงสรรเสริญของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ที่ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น