ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะบอกว่า "ดีมาก เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์" ไม่ใช่เพราะผมสมบูรณ์แบบ แต่เพราะพระเยซูให้อภัยและชำระผมแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในผม เพื่อให้ผมมีการกระทำที่ควรคู่แก่การอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะครับ แต่ผมรู้ว่าเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ เช่นเดียวกับลูกหลานเราที่ทำให้เรามีความสุข หรือการได้กินของหวานอร่อยๆ ก็ทำให้เรามีความสุข หรือการนั่งดูพระอาทิตย์ตกกับคนที่เรารักก็ทำให้เรามีความสุข

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัย พระบิดา พระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงอยากทำให้พระองค์ชอบพระทัยด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น