ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณเคยยืนอยู่ข้างหลุมศพของคนที่คุณรัก ความคิดนี้อาจแว๊บเข้ามาในหัวได้เหมือนกันที่ว่า "ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ตอนนั้น..." พระเยซูอยู่ที่ไหนในเวลาที่เราเจ็บปวด ทำไมพระองค์ไม่มาช่วย มีสองคำตอบที่สำคัญที่ต้องจดจำไว้ คือ อย่างแรก พระเยซูอยู่กับเราในช่วงที่เราสูญเสียและเศร้าโศก คริสตจักรคือร่างกายของพระเยซู และการกระทำทุกอย่างที่คริสจักรแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเมตตา การสนับสนุน การปลอบประโลม และความช่วยเหลือ ก็คือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของเรานั่นเอง อย่างที่สอง แม้พระองค์ปล่อยให้คนที่เรารักตายจากชีวิตนี้ไป แต่พระองค์ทรงอยู่กับคริสเตียนแต่ละคนที่ได้ตายฝ่ายร่างกาย เปาโลเตือนเราว่าเมื่อคริสเตียนตายไป เขาหรือเธอจะอยู่กับพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:6-7;.. ฟิลลิปปี 1:21-23) และความรักของพระเจ้าจะไม่สูญหายไปจากเขาหรือเธอ (โรม 8 :35-39)!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูในเวลาที่ข้าพเจ้าสูญเสียและเศร้าโศก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ผ่านทางการปลอบโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ในความรักความเมตตาที่คนของพระองค์ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ยิ่งไปกว่านั้น โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระเยซูสถิตอยู่กับเขา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น