ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความลับของการมีวันที่ดีคืออะไรครับ? การตื่นขึ้นและตระหนักว่าเราจะเริ่มต้นในแต่ละวันเช่นเดียวกับที่เราสิ้นสุดวันก่อนหน้านี้ไปใช่ไหมครับ — เราอยู่ในกำมือแห่งความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า เหตุผลนี้น่าจะทำให้หัวใจของเราร้อนรนด้วยความรัก และเสียงของเราร้องเพลงด้วยความสุข เพลงนี้ควรกระตุ้นจิตวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวเรา และนำเราไปสู่การขอบพระคุณอย่างลึกซึ้งที่ทำให้วันของเราเป็นวันที่ดี ดังนั้นแทนที่จะตื่นขึ้นมาเหนื่อย หงุดหงิด และหวาดกลัวอีกวันหนึ่ง เราจะมาเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเตือนถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา และเตือนถึงพระสัญญาของพระเจ้าในหัวใจของเรา แล้วก็ผมก็คิดว่าเราจะร้องเพลงในเวลาที่เหลือของแต่ละวันได้!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา และพระบิดานิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับการเทความรัก และความชื่นชมยินดีของพระองค์เข้ามาในหัวใจของข้าพระองค์ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงเติมหัวใจของข้าพระองค์ และขอให้ชีวิตของข้าพระองค์พอใจกับความรู้สึกถึงความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น