ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอวยพรเราด้วยสัญญาอันยอดเยี่ยมมากมาย พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ผ่านการส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาชนะความตาย และนำให้มีชีวิตและชีวิตนิรันดร์ พระองค์จะเปลี่ยนร่างกายที่ไม่ควรค่าของเราให้เป็นเหมือนร่างกายที่มีสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะนำเรากลับบ้านเพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดไป แต่ก่อนวันนั้นจะมาถึง พระองค์จะอยู่ในเราและให้เราเห็นพระองค์ พระองค์จะทำให้เราเป็นมากกว่าผู้ชนะ และไม่อนุญาตให้อะไรมาแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ แล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะครับ แน่นอนครับว่า เราควรที่จะสรรเสริญพระองค์ แต่เราไม่ต้องแค่สรรเสริญพระองค์ด้วยคำพูดเท่านั้น พระเจ้าอยากให้ใจเราบริสุทธิ์ ห่างจากมารซาตาน หรือสิ่งชั่วร้าย พระองค์อยากให้เราทำแบบนี้ ไม่ใช่เพื่อแค่ให้เราเป็นคนชอบธรรมมากกว่าคนอื่นเท่านั้น แต่เป็นการที่เราแสดงให้พระองค์เห็นความรักและความยำเกรงที่เรามีต่อพระองค์ด้วย เมื่อเราอยากที่จะสรรเสริญพระเจ้า ก็อย่าให้เราลืมว่าวิธีที่เยี่ยมที่สุดในการสรรเสริญพระองค์คือการที่เราแสวงหาพระองค์ในความบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความบาปของข้าพระองค์ด้วย ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ และกำจัดสิ่งที่เป็นบาปของมารซาตานในใจของข้าพระองค์ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ในความบริสุทธิ์ และขอทรงรับชีวิตของข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบถวายจิตใจ ชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น