ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบชายฝั่งของรัฐเมน ชายฝั่งที่ขรุขระ คลื่นที่กระทบฝั่ง และประภาคารที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่แนวชายฝั่ง ทำให้ผมนึกถึงพระบิดาของเราในสวรรค์ ที่เมื่อผมเศร้าโศกเหมือนกับพายุที่มาซัดชายฝั่ง ในพายุที่มีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า คลื่นลมซัดกระหน่ำนั้น ก็ยังมีแสงที่ส่องทางอยู่อย่างมั่นคง เพื่อให้เราต้านพายุนั้นและเป็นสัญญาณทิศทางและความหวัง ใช่แล้วครับ องค์เจ้าชีวิต พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้สร้างที่ทรงอำนาจของทุกสิ่ง พระองค์เป็นแสงและความรอดของผม ผมมอบชีวิตและชีวิตที่จะเป็นนิรันดร์ไว้กับพระองค์ ผมเลือกที่จะไม่กลัว ผมไว้วางใจในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ผ่านทุกยุคสมัยขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่อวยพรคนในแต่ละรุ่น ให้ความหวังในช่วงเวลาที่มืดมิด ให้ความรอดในเวลาขที่มีความป่าเถื่อน และให้ความเข้มแข็งในเวลาที่อ่อนแอ ขอพระองค์ที่จะได้อยู่กับคนหลายคนที่ข้าพระองค์รัก คนที่ต้องการสัมผัสว่าพระอค์อยู่ด้วยในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสิ่งพวกเขาต้องต่อสู้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น