ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่ง! ทุกอย่าง! ไม่ว่าเราพูดหรือทำอะไร ก็คือการทำให้เป็นของขวัญขอบคุณพระเจ้าในพระนาม ฤทธิ์อำนาจและเกียรติของพระเยซู สิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเรานมัสการและขอบคุณพระเจ้า ไม่มีการบอกว่าไปนมัสการ ถ้าเรามีชีวิต พูดคุย มีการกระทำ นั่นคือการนมัสการ และควรจะเกี่ยวข้องกับการขอบคุณพระเจ้าเสมอ ดังนั้นการนมัสการของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรครับ?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการให้ทั้งหมดในชีวิตของข้าพระองค์ มีชีวิตที่แสดงออกถึงสง่าราศีของพระองค์ เป็นชีวิตที่แสดงออกถึงการขอบพระคุณพระองค์เพราะความเมตตาที่พระองค์มีให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู แม้ข้าพระองค์ไม่ได้กระทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ข้าพระองค์ขอถวายคำพูด การกระทำ จิตใจ และความคิดของข้าพระองค์ เพื่อนำเกียรติมาสู่พระองค์โดยการทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ขอทรงโปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ นำสิ่งที่เป็นการล่อลวงตัวเองออกไปจากชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อที่ความอ่อนแอและการหน้าไหว้หลังหลอกจะไม่ทำลายการเป็นผู้ที่ติดตามและนมัสการพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น