ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะพูดหรือจะทำอะไร ก็ให้ทำเป็นของขวัญถวายให้กับพระเจ้าเป็นการขอบพระคุณพระองค์ โดยผ่านทางชื่อ ฤทธิ์อำนาจและเกียรติยศของพระเยซู เมื่อทำอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นการนมัสการและขอบคุณพระเจ้านั่นเอง ไม่ต้องพูดว่าเราจะไปนมัสการที่นั่นที่นี่ เพราะการนมัสการคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือการกระทำ ที่แสดงออกถึงการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ รู้อย่างนี้แล้ว ช่วงนี้การนมัสการของเราเป็นยังไงบ้าง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากให้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ สำหรับพระคุณที่พระองค์ให้ผ่านมาทางพระเยซู ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เท่าที่ควร แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะถวายคำพูด การกระทำ จิตใจ และความคิดของข้าพเจ้า เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ด้วยการทำตามใจพระองค์ โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ ช่วยให้ข้าพเจ้าเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว จะได้ไม่ปล่อยให้จุดอ่อนและความไม่จริงใจในชีวิต มาเป็นบ่อนทำลายการติดตามและการนมัสการพระองค์ไปอย่างน่าเสียดาย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change