ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับชัยชนะ และชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ เราจะได้ร่วมกับทูตสวรรค์ และผู้เชื่อทั้งหลาย และอยู่กับพระบิดาตลอดไปในชัยชนะและความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่อาณาจักรนี้ไม่ได้เริ่มเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา อาณาจักรนี้ได้เริ่มต้นตอนนี้แล้ว ในคริสตจักรของพระองค์ คนของพระองค์ คนที่รักและเชื่อฟังในที่พระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้นการนมัสการของเราควรจะเต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอล พระเจ้าผู้ถ่อมตนลงในพระเยซูผู้ที่ได้ไถ่เรา และทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระองค์ เราจะทำอะไรได้อีกละครับ นอกจากนมัสการพระองค์ด้วยใจขอบพระคุณและความยำเกรงพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ทุกสิ่งเป็นของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันพระพร พระสัญญา ความหวัง และชัยชนะของพระองค์กับเราในพระเยซู ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะและใจขอบพระคุณพระองค์ต่อหน้าเพื่อนๆ ที่ยังไม่เชื่อของข้าพระองค์ และเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆ ของข้าพระองค์ เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนในอาณาจักรรุ่งโรจน์และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น