ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เราหลายคนได้รับการอวยพรฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายมากมาย คนของพระเจ้าหลายคน ต้องเผชิญกับความยากลำบาก คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ขอโปรดจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคุณ พระเยซูเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าพระเจ้าใส่ใจและทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกลืมและถูกเอาเปรียบ ขอให้คุณรู้ด้วยว่าคนนับหมื่นกำลังอธิษฐานให้คุณในวันนี้ตามคำอธิษฐานด้านล่างนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดอยู่กับผู้ที่มีชีวิตด้วยความยากลำบากและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความโศกเศร้า ขอทรงทำงานแบบส่วนตัวและยิ่งใหญ่ในผู้เชื่อทุกคนที่มีจิตวิญญาณที่แตกสลาย พระบิดาที่รัก ขอทรงฟื้นความหวังของคริสเตียนที่กำลังท้อแท้ ช่วยให้พวกเขายึดมั่นในความเชื่อของพวกเขา ขอทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ด้วยพลัง เสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่ละหัวใจที่เหนื่อยล้าและแบกภาระหนัก ขอทรงช่วยให้ลูกๆ แต่ละคนของพระองค์ ให้ตั้งมั่นในความเชื่อของเขา ให้พวกเขาได้รับการฟื้นฟูความรู้สึกใหม่แห่งความหวังในการสถิตอยู่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น