ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายวันที่ผ่านมาเราได้เน้นย้ำว่าคริสเตียนที่เสียชีวิตทางร่างกาย ไม่ได้ถูกแยกออกจากจากความสัมพันธ์กับความรักของพระเจ้า วันนี้พระเยซูท้าทายให้เราเชื่อในสิ่งที่คล้ายกันมาก คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าได้สร้างส่วนหนึ่งของคุณที่มีอยู่จริงๆ ที่ไม่เคยจะตายไป แม้ร่างกายของคุณจะตายไปแล้ว เป็นความคิดที่เหลือเชื่อมากใช่ไหมครับ เราเป็นนิรันดร์ เป็นอมตะร่วมกับพระเยซูและในอนาคตของพระองค์ก็จะเข้าร่วมกับเรา (โคโลสี 3:1-4)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เชื่อว่าเป็นเพราะพระเยซู ข้าพระองค์จะไม่มีวันตาย พระบิดาที่รัก ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์จะสามารถทำให้ทุกนาทีมีค่่าในตอนมีชีวิตนี้ ในขณะเดียวกัน พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์หวังที่จะได้เห็นพระพักตร์พระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น