ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หากพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวความรัก แล้วใจความหลักก็คือความหวัง ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน ไม่ว่าศัตรูจะใหญ่แค่ไหน ไม่ว่าบาปจะลึกแค่ไหน ไม่ว่าคนจะหลงหายแค่ไหน ไม่ว่าตู้จะว่างเปล่าแค่ไหน ไม่ว่าแม่น้ำจะกว้างแค่ไหน ไม่ว่า... พระเจ้าให้เหตุผลแก่คนของพระองค์ครั้งแล้ครั้งเล่า เพื่อที่จะมีความหวังในวันพรุ่งนี้ที่สดใส แล้วพระเจ้าก็นำความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นั้นมาในพระเยซู!

คำอธิษฐาน

พระเจ้านิรันดร์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์อดทนเมื่อข้าพระองค์ค้นหาข้อพระคัมภีร์ เพื่อที่จะรู้และเข้าใจความจริงของพระองค์ ข้าพระองค์ประหลาดใจในสิ่งเหลือเชื่อที่พระองค์ทำ เพื่อไถ่และอวยพรให้คนของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม ข้าพระองค์ทึ่งในสิ่งที่พระองค์ได้ทำกับเหล่าสาวกของพระเยซู โอ พระเจ้า ขอทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ความหวังของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะคาดหวังในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระหัตถ์ของพระองค์ และมีชีวิตอยู่ที่จะเห็นพระองค์ทำสำเร็จในยุคของข้าพระองค์ ขอให้สิ่งนี้ และสิ่งอื่นๆในชีวิตของข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น