ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราขอบคุณพระเจ้าเพราะความเป็นพระองค์ และสง่าราศี และความดีของพระองค์ เหตุผลที่มั่นคงที่เราขอบพระคุณเป็นเพราะพระเจ้าทรงดี และความรักของพระองค์ไม่มีวันหมดลง ไม่สูญสิ้น และไม่เคยสิ้นสุด

คำอธิษฐาน

โอ พระผู้เป็นที่รักแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาแสดงความรักของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์ในสิ่งที่พระองค์เป็นและสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ ข้าพระองค์รักพระองค์ เพราะพระพรที่พระองค์เทลงมาให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์ให้ความหวังแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์รักข้าพระองค์ก่อน ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์ควรค่าแก่ความรักทั้งหมด แต่ความรักของข้าพระองค์ไม่ได้เข้มแข็ง อย่างเช่นความรักของพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น