ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทนทุกข์นะครับ การทนทุกข์มีข้อดีอย่่างไรครับ ผมว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องดีเลยครับ เว้นแต่ว่าเพื่อพระเยซู จำได้ไหมครับว่า ลูกศิษย์ในยุคแรกๆมีความชื่นชมยินดีเพราะพวกเขาได้ชื่อว่าทนทุกข์เพื่อพระนามพระเยซู (กิจการ 5:41) คุณเห็นไหมครับว่า พระองค์ต้องทุกข์ทรมานสำหรับเรา เพื่อให้เราสามารถได้รับการช่วยกู้เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์และแผ่นดินของพระองค์ เราช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากได้อย่างสัตย์ซื่อ และแสดงให้เห็นความเชื่อที่แท้จริงของเรา มีไม่กี่อย่างที่คุ้มค่าสำหรับชีวิตของพวกเขา การตายหรือความทุกข์ทรมานของพวกเขา เรามีเหตุผลสำหรับทั้งสาม: ชีวิตของเราจะอยู่ในชัยชนะของพระเยซู (โรม 8:32-39; 1 โครินธ์15)

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญ ขอทรงช่วยฉข้าพระองค์ที่จะซื่อสัตย์ในเวลาที่มีปัญหา และขอความแข็งแกร่งเมื่อมีการข่มเหง ความยากลำบาก และความทุกข์ทรมาน อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น