ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดว่าปัญหาในแต่ละยุค เป็นเพราะการถดถอยของสังคมในยุคนั้น แต่พระคัมภีร์เตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าคนของพระเจ้าต้องว่ายทวนน้ำ สวนกระแสวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า เราต้องเป็นดาวสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดของวัฒนธรรมในโลกของเรา แทนที่จะบ่นไปเรื่อยๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางโลกของเรา หรือยุคสมัยของเราในประวัติศาสตร์ ให้เรามาจุดความสว่างในเส้นทางให้ผู้อื่นเห็นถึงทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

As many of us leave our season of Thanksgiving and transition into the season of Advent, we remember our greatest reason for giving thanks: Jesus’ coming. After all, Advent means “the coming,” and in particular, the coming of God to earth in Jesus. God loves us so much that he refused to just be God far off from us. He chose to come near to us, and be one of us, in Jesus. God is holy and beyond us (Isaiah 6:1-6), yet he became one of us in Jesus because of his mercy and grace (Isaiah 57:15). In Jesus, God surrendered his divine privileges and humbled himself so we could see both God’s grace and our own path to him in his greatness (Philippians 2:5-11).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ทรงเรียกข้าพเจ้าให้มาทำงานที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ยิ่งนัก ข้าพเจ้าอยากจะส่องแสงเหมือนดวงดาวที่ต่อต้านความมืดของวัฒนธรรมรอบๆ ตัวข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าในการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ที่มีอิทธิพลในเรื่องโครงการไถ่บาปกับคนรอบข้างที่ยังไม่รู้จักพระเยซู อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, thank you for loving us so much that you joined us in our mortality through Jesus. Thank you, Jesus, for living among us and showing us what God-like living is. Thank you for knowing our struggle with living in human flesh in a broken world. Thank you for defeating death and giving us life with you, forever. Because of Jesus, Father, we will forever want you to know our thanks! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 57:15

ความคิดเห็น