ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในสาระสำคัญที่เปาโลกล่าวถึงตลอดใน 2 โครินธ์ คือในความอ่อนแอ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ ใน 1 โครินธ์ เขาเน้นว่าความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา และอำนาจของพระเจ้า จะสามารถเห็นได้ในสิ่งที่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอและความอัปยศอดสู — ซึ่งก็คือ ไม้กางเขน (1 คร 1:18-2:05) เปาโลไม่ได้เป็นคนอ่อนแอ — จำได้ไหม ทั้งหมดที่เขาต้องทนและสู้ต่อไปในการรับใช้พระเจ้า (2 คร. 11:24-27) เขารู้ว่าถึงแม้จะมีการฝึกอบรมและเขามีความสามารถ เขาก็ไม่ได้จะมีทักษะมากพอ ฉลาดมากพอ หรือแข็งแกร่งมากพอที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ แต่เขารู้ว่า เมื่อเราตระหนักว่าเราไม่มีความสามารถพอ พระเจ้าจะเอาความอ่อนแอ และใช้มันอย่างมีพลังเมื่อเราถวายตนเองให้กับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักบนสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับทุกครั้งที่พระองค์ให้ข้าพระองค์มีความเข้มแข็ง ในเวลาที่ข้าพระองค์ถูกทดลอง ขอบคุณที่ให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือเพิ่มขีดความสามารถให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ต้องเผชิญกับสถานการณ์และโอกาสที่ยากเกินความสามารถของข้าพระองค์ในการที่จะจัดการ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ แต่ในแต่ละวันที่รับใช้พระองค์ เตือนข้าพระองค์อีกครั้งว่า พระคุณของพระองค์ยังคงผลักดันข้าพระองค์ไปข้างหน้า ผ่านทางการรับใช้ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น