ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับการตัดสินระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรม พระเยซูย้ำถึงความเชื่อมั่นในเรื่องเดียวกันในคำอุปมาของพระองค์ สำหรับคนของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำเตือนที่น่ากลัว แต่เป็นถ้อยคำแห่งสัญญา บรรดาผู้ที่ถวายเกียรติและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างมีปัญญา จะส่องแสงสว่างให้ทุกคนได้เห็น บรรดาผู้ที่นำคนอื่นๆ ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างชอบธรรม จะส่องแสงระยิบระยับเหมือนดาวในสายตาของพระบิดา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับการช่วยเหลือข้าพระองค์โดยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ ในขณะเดียวกัน พระบิดา ข้าพระองค์รู้สึกหงุดหงิดใจเมื่อเห็นคนชั่วเจริญขึ้น ในขณะที่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกกล่าวหาและเยาะเย้ย ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์จะตัดสินเรา โดยพระคุณที่ยิ่งใหญ่เหลือเชื่อของพระองค์! ในขณะเดียวกัน ข้าพระองค์ยังรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์จะนำมาซึ่งความยุติธรรมสำหรับคนที่รักพระองค์ และผู้ที่ทนต่อความยากลำบาก อันตราย และการเยาะเย้ยเพราะความเชื่อของพวกเขา ขอทรงโปรดอยู่กับพวกเขา ที่ใดก็ตามที่พวกเขาอยู่ และให้พวกเขามีความเข้มแข็ง อดทนจนกว่าจะถึงวันนั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น