ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการของเราไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นในวันอาทิตย์เท่านั้น ในทุกๆ วัน เราถวายตนในการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูก็เท่ากับว่าเราถวายการนมัสการของเรา ทุกครั้งที่เราต่อสู้กับมารซาตานด้วยสติ และเลือกที่จะทำดี นั่นคือการถวายการนมัสการที่พระเจ้ายอมรับและพอพระทัย นี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับ ที่การนมัสการไม่ได้จำกัดว่าต้องทำในอาคารที่เป็นโบสถ์เท่านั้น แต่ในทุกวัน การตัดสินใจและการกระทำแต่ละอย่างของเราเป็นส่วนสำคัญในการนมัสการพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดรับการถวายการนมัสการด้วยความคิด คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้และในทุกๆ วัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น