ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่วันอาทิตย์เท่านั้น ในทุกๆ วันที่เราถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเยซู ก็เท่ากับเป็นการนมัสการพระองค์นั่นเอง ทุกครั้งที่เราตั้งใจต่อสู้กับมารซาตานและเลือกที่จะทำดี นี่ก็เป็นการนมัสการที่พระเจ้าพอใจและยอมรับด้วย ช่างน่าตื่นเต้นเลยใช่ไหม ที่การนมัสการไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในโบสถ์เท่านั้น มันช่างสุดยอดเลยนะ ที่การตัดสินใจหรือการกระทำของเราในแต่ละวัน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการนมัสการพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยอมรับการนมัสการที่เกิดจากความคิด คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าในวันนี้และในทุกๆ วันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น