ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งดูเหมือนว่าพระเจ้าจะอยู่ห่างไกล และไม่ได้ฟังเรา ลองนึกถึงช่วงเวลาหลายร้อยปีที่คนอิสราเอลตกเป็นทาส และพยายามอธิษฐานขอพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ "พระเจ้าไม่ได้ฟังหรือ?" พวกเขาคงสงสัยซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์และนำการปลดปล่อยมา ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ขอให้เราแกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไร ในเมื่อความจริงมันไม่ปกติ พระองค์เติมเต็มถ้อยคำในหนังสือสดุดีไปด้วยเสียงร้องขอการปลดปล่อยและความช่วยเหลือ คุณอาจพบว่าตัวเองก็ต้องใช้ถ้อยคำเหล่านี้เหมือนกัน หากคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้น ขอให้คุณรู้ว่ามีผู้ร่วมอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้หลายพันคน กำลังอธิษฐานขอการช่วยเหลือที่มีอำนาจของพระเจ้ามาถึงคุณในทันที

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ ขอทรงแสดงอำนาจและความยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินของพระองค์ในยุคของเรา ขอทรงช่วยคริสตจักรของพระองค์ และลูกๆ ของพระองค์จากมือของความชั่วร้าย ขอทรงนำการปลดปล่อยมาสู่ลูกๆ ของพระองค์ที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือของพระองค์ในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ครอบครัว สุขภาพ หรือปัญหาทางการเงินของพวกเขา ขอให้ชีวิตของเราอยู่เพื่อนำพระสิริมาสู่พระองค์ในตอนนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น