ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เพียงแค่ได้ยินเสียงร้องขอการช่วยเหลือของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังส่งผู้ช่วยที่มีอำนาจมา! พระเจ้าส่งโมเสสมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องชาวอิสราเอลเมื่อออกจากอียิปต์ (ดูอพยพ 3) พระเจ้าส่งพระเยซูเพื่อตอบสนองต่อเสียงร้องของโลก สำหรับการช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสของความชั่วร้าย เจ้าชายแห่งความมืด โลกใหม่ของเรา แผ่นดินของเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรัก — ความรักที่เสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดที่ไม่เพียงแต่ชนะความตายเพื่อเราเท่านั้น แต่ยังสละพระองค์เองเพื่อเราด้วย พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยชีวิตของเรา (ช่วยเราจากบางสิ่งบางอย่าง) พระองค์ยังเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา (ช่วยเราเพื่อบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกัน)!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ในพระเยซู พระองค์เอื้อมมือลงมายังโลกที่มีข้อจำกัด และความตายของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์จากข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ ขอบพระคุณสำหรับการทำลายสิ่งที่ผูกรัดแห่งความตาย ขอบพระคุณที่ใช้ความรักทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ได้ ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระองค์ และอาณาจักรของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายคำขอบพระคุณ การรับใช้ และการสรรเสริญในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น