ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงย้ำถึงคำสัญญาของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก ชายหญิงทั้งหลาย และเหล่าทูตสวรรค์ได้คาดการณ์ไว้นานแล้ว ตอนนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูมาเกิดแล้ว พระเจ้าอยู่กับเรา พระเยซูคืออิมมานูเอล เราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่เราสามารถสัมผัสถึงการอยู่ท่ามกลางเราของพระเจ้าได้ และก็เป็นเช่นเดียวกับที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวว่า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ขอบคุณสำหรับการรักษาสัญญาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ต้องทำอะไรเพื่อเราอย่างมากมาย ข้าพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้น โอ พระเจ้า ไม่ใช่แค่เพื่อศึกษาว่าพระองค์เป็นใครเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ข้าพระองค์พเจอในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น