ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยากกกินอาหารในช่วงเวลาปกติระหว่างวัน ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ เรานึกถึงแต่อาหารและมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร แต่ลึกลงไปในจิตใจของเราคือความหิวฝ่ายจิตวิญญาณ อาหาร น้ำ หรืออะไรอย่างอื่นก็ไม่สามารถทำให้ความหิวนี้หายไปได้ ความหิวนี้เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นในเราโดยการทรงสร้างของพระเจ้า ที่พระองค์ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อพระองค์ยังสร้างเราในท้องแม่ของเรา พระเยซูเป็นผู้เดียวที่จะทำให้เราอิ่มได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระเยซู ขอทรงโปรดประทานขนมปังประจำวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะพบชีวิตที่บริบูรณ์ พระเจ้า พระเยซู พี่ชายของข้าพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงเติมเต็มและสัมผัสข้าพระองค์ ด้วยการอยู่ด้วยของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์โดยการอวยพรคนรอบข้างด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ขนมปังแห่งชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น