ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้สึกอับอายไหม สังคมพยายามที่จะทำให้เราอับอายกับข่าวดีที่เราเชื่อนี้ พวกเขาพยายามทำให้เราดูเป็นคนโง่ เย็นชา ขี้ด่าว่าคนอื่นและหลอกลวง คุณรู้สึกอับอายไหม คุณพร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อของคุณอย่างถ่อมใจ และสุภาพกับคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเยซูและไม่รู้ว่าพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาไหม คุณรู้สึกอับอายไหม พระเอกของคุณคนนี้ยอมทิ้งสวรรค์เพื่อลงมายังโลก และยอมเสี่ยงทุกอย่าง เพื่อให้คุณสามารถกลับไปสวรรค์กับพระองค์ได้ ข่าวดีนี้มีฤทธิ์อำนาจมาก มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ข่าวดีนี้นำความรอดมาให้กับทุกคน ดังนั้นอย่าได้อับอายเกี่ยวกับข่าวดีนี้เลย แต่ขอให้เราชื่นชมยินดีและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ของขวัญอันเหลือเชื่อที่เราได้รับนี้กับผู้อื่นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสรวงสวรรค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญา มีความอ่อนไหว และมีความกล้าหาญ ที่จะแบ่งปันเรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์กับคนรอบข้างที่ยังไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของเขา ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น