ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แขนที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายก็เป็นเหมือนอวัยวะที่ตายและใช้การไม่ได้ เราทุกคนเป็นของกันและกัน เพราะเราเป็นของพระคริสต์ เรามีเสรีภาพในการที่จะเป็นอะไรก็ได้ในแบบที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น และร่างกายนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ เพราะเราแต่ละคนก็ถวายตัวในการที่จะรับใช้เพื่อประโยชน์ของร่างกายนี้ และเพื่องานขององค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีชีวิต มีพลัง และเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีความสามารถพิเศษ มีของประทาน เพื่อที่จะใช้ในร่างกายพระคริสต์นี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ค้นพบความสามารถที่ทรงประทานมาให้และใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น