ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความมืดเป็นมากกว่าแค่สัญลักษณ์ มันเป็นวิธีทั่วไปในการใช้ชีวิตและการมองดูโลก ความมืดเป็นสถานที่ของการหลอกลวง ความชั่วร้าย อาชญากรรม ความบาปและความตาย การที่จะตามพระเยซูหมายความว่าเราจะยกจิตใจของเราให้พระองค์ และให้พระองค์ไล่ความมืดที่ทำลายเราอยู่ในภายใน ดังนั้น เราจึงไม่ต้องกลัวความมืดที่อยู่ข้างนอก ด้วยวิธีนี้ พระเยซูให้แสงสว่างแก่เรา เป็นแสงที่เป็นมากกว่าการทำให้ห้องสว่าง นี่เป็นแสงที่ทำให้ใจเราสว่าง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่มีชีวิตอยู่ในแสงรุ่งโรจน์ที่ไม่มีแสงอะไรมาแทนได้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ส่งพระเยซูมากำจัดความมืดที่ทำให้ข้าพระองค์กลัวอย่างง่ายได้ ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อความเข้มแข็ง และกล้าหาญที่จะไม่เพียงแต่อยู่ในความสว่าง แต่ทำให้คนอื่นๆ เห็นทางสว่างของพวกเขาด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น