ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แขนที่หลุดออกจากร่างก็ถือว่าตายและใช้การไม่ได้แล้ว เราทุกคนเป็นของกันและกัน เพราะเราเป็นของพระคริสต์ เราจะเจอกับเสรีภาพอย่างแท้จริง เมื่อเรายอมเป็นคนในแบบที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น และร่างกายนี้ก็มีพลังและใช้การได้ เมื่อเราแต่ละคนยอมเสนอตัวรับใช้ร่างกายนี้และการงานขององค์เจ้าชีวิตด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีพลัง และเป็นนิรันดร์ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษ มีของประทาน ที่จะใช้ในร่างกายของพระคริสต์นี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าค้นพบของประทานและความสามารถที่พระองค์ให้มา เพื่อประโยชน์กับคนของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น