ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมเป็นเด็ก ผมมักจะแสดงออกว่าผมไม่ชอบกฎ ไม่ชอบหลักเกณฑ์ ตอนนี้ผมโตขึ้น ผมรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ ที่รักผมมากพอที่จะสร้างวินัยให้กับผมอย่างสม่ำเสมอด้วยความรัก การสร้างวินัยและการฝึกฝนของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพ่อแม่นี้ เป็นพระพรในชีวิตผมมาก ตอนนี้ผมควรเรียนรู้ที่จะตระหนักและขอบคุณการสร้างวินัยของพระเจ้าในชีวิตผมเช่นเดียวกัน การที่ไม่มีความรักไม่ได้แปลว่าเกลียด แต่เป็นการแสดงออกว่าไม่สนใจไม่ห่วงใย และที่ตรงข้ามกับความเป็นห่วง ความกังวล ก็คือการไม่เต็มใจที่จะอบรมสั่งสอน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราและรู้จักเรามากพอที่จะทรงอยู่ในชีวิตเรา และสั่งสอนเราให้อยู่ในทางที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงการสั่งสอนอบรม การแก้ไขของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากมีชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ อยากให้คำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์ อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าบางครั้งจิตใจของข้าพระองค์นั้นก็ดื้อรั้นและอ่อนแอ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์รู้ตัวว่าพ่ายแพ้ทางจิตวิญญาณ ผ่านทางการสั่งสอนด้วยความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น