ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณกำลังเดินอยู่ในความมืดหรือความสว่างครับ? คุณสามารถเห็นเส้นทางของคุณได้อย่างชัดเจนไหม หรือคุณสะดุดไปตามเส้นทางที่มีความไม่แน่นอน? พระเยซูต้องการให้เราติดตามพระองค์อย่างกล้าหาญ ทางนั้นอาจจะไม่ง่าย แต่มีปลายทางมั่นคง และทางของคุณจะแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใดคุณจะไม่ต้องการแสงสว่างตอนกลางคืน — คุณจะมั่นใจได้ว่าแม้ในความมืดที่ลึกที่สุด คุณจะมีแสงสว่างของพระองค์ เป็นแสงเดียวที่ให้ชีวิต

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมและอ่อนโยน ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีใจที่ซื่อสัตย์ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนและสิ้นหวังที่สุด ข้าพระองค์ต้องการที่จะพบแสงสว่างของพระองค์ และแบ่งปันชีวิตของพระเยซูกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของผู้ที่ไม่เคยมีความมืด องค์พระเยซู แสงสว่างของโลก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น