ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โครงการก่อสร้างใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ พระเยซูก็ยังทรงยิ่งใหญ่กว่านั้น สถานที่ใดที่ได้ชื่อว่า "บริสุทธิ์" ที่สุดที่คุณเคยไปมา พระเยซูทรงบริสุทธิ์ยิ่งกว่าที่นั้นมาก สถานที่ที่สุดยอดที่คุณได้ไปเยี่ยมชมมาคือที่ใด พระเยซูทรงเยี่ยมยอดและบริสุทธิ์มากกว่าหลายเท่า เหตุการณ์ใดที่เป็นแรงบันดาลใจได้มากที่สุดที่คุณได้เข้าร่วม พระเยซูทรงเป็นได้มากกว่านั้น พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ไม่มีอะไรอย่างอื่นและไม่มีใครสามารถเทียบได้ ดังที่ยอห์นผู้ให้พิธีจุ่มน้ำ ย้ำเตือนกับเราว่าแม้แต่ผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกยุคสมัย ก็ไม่ได้ค่าพอที่จะถอดสายผูกรองเท้าของพระเยซู

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพระองค์เห็นทาง เห็นความจริง เห็นชีวิตผ่านมาทางองค์พระเยซู ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ให้มีความรู้สึกเหมือนเด็กที่เต็มไปด้วยความชื่นบานเมื่อได้อยู่กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามขององค์ผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น