ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาสนาคริสต์ไม่ได้มีไว้สำหรับคนอ่อนแอ หรือเมื่อทุกข์ใจ ตัวอย่างของเราอธิบายโดยคำเช่น ... "ไม่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียง" ... "คนรับใช้" ... "ถ่อมตัวเองลง" ... "กลายเป็นคนที่เชื่อฟัง" ... "ความตายบนไม้กางเขน!" ทุกคำที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ยาก และนั่นก็เป็นตัวอย่างของเรา เรื่องราวของพระเยซูอาจเริ่มต้นจากการเป็นเด็กน้อยน่ารัก แต่ในตอนเริ่ม ก็เริ่มด้วยการที่พระองค์ถูกวางไว้ในที่ที่สัตว์กินอาหาร แม้เรื่องราวนี้จะมีพลังและมีค่า แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ดำเนินไปด้วยความสุขหรือความรู้สึกปลอมๆ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับค่าไถ่เพื่อคนที่ต่างกันเพราะพวกเขารู้จักพระผู้ไถ่ของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับการวางเรื่องราวของพระเยซูในโลกนี้จริงๆ ซึ่งเป็นที่ข้าพระองค์อยู่ พระเยซู ขอบคุณสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ที่ได้เข้ามาในโลกของข้าพระองค์และเจอกับสิ่งที่ยากที่สุด ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เรียนรู้ที่จะเสียสละ เชื่อฟัง และอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้รับความกรุณาของพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น