ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นวิธีที่ง่ายเหลือเกินที่เราจะได้รับพระพรดังกล่าวนั้น ขอให้เรามั่นคง แลพไม่เป็นเหมือนเปโตรในคืนที่พระเยซูถูกจับ เปโตรดูเหมือนเข้มแข็งในบรรดาเพื่อนๆ แต่อ่อนแอเมื่อยู่ต่อหน้าคนที่เป็นศัตรู ขอให้เราพร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อของเรากับเพื่อนของเราด้วยความสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติ (1ปต. 3:15) ขอให้เราเต็มใจที่จะถูกเรียกว่าเป็นสาวกของพระเยซู และสำแดงให้คนอื่นเห็นผ่านคำพูดและการกระทำของเรา ให้เรายอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต โดยใช้ชีวิตและปากของเราเพื่อที่โลกนี้จะได้เห็น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดประทานความกล้าและสติปัญญาในการที่ข้าพระองค์จะกล่าวได้อย่างเหมาะสมว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตต่อหน้าเพื่อนๆ และบรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์พูดในทางที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์และไม่ดูถูกพวกเขาที่ฟังด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น