ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบความจริงที่ว่าผมทำในแต่ละวันในสิ่งวันหนึ่ง ทุกคนจะทำ คือการกราบลงตรงหน้ากษัตริย์ และประกาศอำนาจของพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระสิริของพระบิดา มันยอดเยี่ยมมากที่สามารถประกาศแบบนั้นด้วยพระคุณมากกว่า การบอกแบบนั้นด้วยความกลัวถึงตอนท้ายของชีวิตที่ได้ใช้ไปกับสิ่งที่เป็นกบฏ การปฏิเสธ และสกปรก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความจริงเกี่ยวกับพระเยซู ว่าวันหนึ่งทุกคนจะรู้จักพระองค์ อย่างเต็มที่โดยทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์แสดงความจริงเมื่อข้าพระองค์ปฏิบัติต่อคนอื่นในวันนี้ ขอให้ริมฝีปากของข้าพระองค์ประกาศความจริงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น