ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นวิธีที่ง่ายเหลือเกินที่เราจะได้รับพระพรอย่างนั้น ขอให้เรามั่นคง และไม่เป็นเหมือนเปโตรในคืนที่พระเยซูถูกจับ เปโตรดูเหมือนเข้มแข็งต่อหน้าเพื่อนๆ แต่อ่อนแอเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู ขอให้เราพร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อของเรากับเพื่อนของเราด้วยความถ่อมสุภาพและให้เกียรติกัน (1ปต. 3:15) ขอให้เราเต็มใจที่จะเปิดเผยว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู และทำให้คนอื่นเห็นผ่านทางคำพูดและการกระทำของเรา ให้เรายอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต ด้วยชีวิตและปากของเราเพื่อให้โลกนี้ได้เห็น

Thoughts on Today's Verse...

What a simple way to inherit a blessing. Let's make sure that we don't fall into the trap of Peter during the night of Jesus' arrest — strong when in the presence of friends and weak in the presence of those who are hostile. Let's be ready to share our faith with friends with "gentleness and respect" (1 Pet. 3:15). Let's be willing to be openly identified as one of Jesus' disciples and show it by our words and deeds. Let's confess that Jesus is our Lord by our lives and our lips for all the world to see.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก โปรดประทานความกล้าและสติปัญญาให้กับข้าพเจ้า ที่จะยืนยันว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตกับเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงาน ในทางที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ และให้เกียรติกับพวกเพื่อนๆด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear God, give me courage and wisdom to appropriately acknowledge Jesus as Lord before my friends, co-workers, and colleagues in a way that honors Christ and that is respectful of them. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 12:8

ความคิดเห็น