ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นวิธีที่ง่ายเหลือเกินที่เราจะได้รับพระพรอย่างนั้น ขอให้เรามั่นคง และไม่เป็นเหมือนเปโตรในคืนที่พระเยซูถูกจับ เปโตรดูเหมือนเข้มแข็งต่อหน้าเพื่อนๆ แต่อ่อนแอเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู ขอให้เราพร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อของเรากับเพื่อนของเราด้วยความถ่อมสุภาพและให้เกียรติกัน (1ปต. 3:15) ขอให้เราเต็มใจที่จะเปิดเผยว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู และทำให้คนอื่นเห็นผ่านทางคำพูดและการกระทำของเรา ให้เรายอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต ด้วยชีวิตและปากของเราเพื่อให้โลกนี้ได้เห็น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก โปรดประทานความกล้าและสติปัญญาให้กับข้าพเจ้า ที่จะยืนยันว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตกับเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงาน ในทางที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ และให้เกียรติกับพวกเพื่อนๆด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น