ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสนใจในตัวเราเป็นการส่วนตัว มากจนพระองค์ให้หมายสำคัญนี้กับเราเป็นการส่วนตัว คำอธิบายของมัทธิว ทำให้เรารู้ความหมายของของชื่อ อิมมานูเอล เรารู้ว่าหมายสำคัญนี้หมายถึง — พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้า มาอยู่กับเรา การอยู่ด้วยของพระองค์คือการอยู่ด้วยของพระเจ้า ชีวิตของพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า ความมหัศจรรย์ในความเป็นพระเยซู เป็นความลึกลับของพระเจ้า และพระคำของพระองค์ก็เป็นพระคุณสำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ผู้ปฏิเสธที่จะเป็นพระเจ้าที่ถูกไม่ติดสนิทและอยู่ห่างไกล: ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงมาอยู่ท่ามกลางพวกเราในพระเยซู ข้าพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ สำหรับการเสียสละและความเจ็บปวดของพระองค์ ข้าพระองค์รู้หมายสำคัญนี้ทำให้พระองค์ต้องจ่ายมาในราคาที่สูงมาก ดังนั้นขอทรงโปรดให้การสรรเสริญ คำอธิษฐาน บทเพลงความคิดและชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงการขอบพระคุณของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น