ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตคริสเตียนของเรา "เรารู้การกระทำของเจ้า เจ้าไม่รู้ร้อนรู้หนาว เราอยากให้เจ้ารู้ร้อนหรือรู้หนาว อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า แต่เจ้าเพียงแค่อุ่นๆ ไม่ร้อนและไม่หนาว ดังนั้นเราจะถ่มเจ้าออกจากปากของเรา" (วิวรณ์ 3:15-16) ขอให้เรามีชีวิตที่เอาจริงเอาจังฝ่ายวิญญาณเพื่อองค์เจ้าชีวิตกันเถอะครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ และกษัตริย์ของทุกกาลเวลา ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่ได้ร้อนรนเพื่อพระองค์มากเท่าที่ควร ขอทรงจุดประกายไฟในข้าพระองค์ให้เอาจริงเอาจังเพื่อพระองค์และงานของพระองค์ในโลกนี้มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น