ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูได้ให้ชีวิตที่นำความสว่างมาสู่เรา เป็นชีวิตที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน ถาวร และเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ พระเยซูให้แสงสว่างกับเราที่ความมืดไม่สามารถขโมยไปได้ นั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าส่งพระเยซูมา เพื่อส่องสว่างเข้ามาในความมืด พวกเหล่าม้าศึกของซาตานและพรรคพวกของมันก็ไม่สามารถที่จะรวมความมืดมิดของพวกมันมาต่อสู้กับแสงสว่างของพระเยซูได้ สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ สำหรับของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่าง(ยากอบ 1:17) สำหรับแสงสว่างที่ข้าพเจ้ามีในเวลาที่ตกอยู่ในความมืดมิด (ยฮ 1:5) สำหรับความหวังที่ข้าพเจ้ามีที่ได้ใช้ชีวิตกับพระองค์ ในแสงสว่างที่เต็มไปด้วยสง่าราศี และไม่มีใครเข้าถึงได้(1ตธ 6:16) ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ (โรม 2:7) ในขณะนี้และตลอดไป ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น