ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการมาเกิดของพระเยซูในโลกนี้เพื่อช่วยกู้เราได้เลย ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากสวรรค์ถึงโลกนี้ หรือการตั้งท้องพระเยซูแบบเหลือเชื่อ หรือเมืองที่เต็มไปด้วยนักเดินทางและความเหนื่อยล้าของพ่อแม่พระเยซูจากเดินทางไกล หรือกษัตริย์ที่บ้าคลั่งที่หาทางกำจัดทารกน้อยเยซู หรือฝูงชนที่ร้องตะโกนให้ตรึงพระองค์ หรือศิษย์ที่ทิ้งพระองค์ไป หรือพวกทหารที่เยาะเย้ยถากถาง หรือแม้แต่แส้ที่เฆี่ยนลงบนเนื้อหนังของพระองค์ หรือไม้กางเขนที่พรากเอาชีวิตฝ่ายโลกนี้ของพระองค์ไป แล้วคุณคิดหรือว่าพระองค์จะยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปหรือยอมแพ้สิ้นหวังในตัวคุณ หลังจากที่ความรักของพระองค์ได้หยั่งรากลึกลงในใจคุณแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

Nothing could keep Jesus from coming to save you — not the distance between heaven and earth, not the difficulty of an unexpected pregnancy, not a city fully of travelers and parents tired from a long journey, certainly not a maniacal king who sought to snuff out his life, not jeering mobs crying crucify him, not disciples that abandoned him, not soldiers that mocked him, not a whip that raked his flesh, and not a cross that claimed his physical life. So what makes you think he would let you go or give up on you after his love has captured your heart?

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความรักของพระองค์มากขึ้น โปรดช่วยเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือความสงสัยที่ซาตานพยายามหยอดลงในใจข้าพเจ้า โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าจากคนอ่อนแอให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้การได้ของพระองค์ โปรดช่วยให้สายตาข้าพเจ้าจดจ้องอยู่ที่องค์เจ้าชีวิต ผู้ที่ไม่ยอมปล่อยมือจากข้าพเจ้าให้หลุดลอยไปตามกระแสคลื่นหรือถูกทำลายไปเพราะความสงสัย อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, help me understand your love more fully. Give me strength to overcome the doubts Satan has tried to plant in my heart. Bless me with your gracious power and transform me out of my own weakness into a useful tool for your service. Keep my eyes fixed on the Lord whose hand will not let the waves claim me nor let my own doubts detroy me. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:38-39

ความคิดเห็น