ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีอะไรมาขวางพระเยซูในการช่วยคุณได้หรอกครับ ไม่ใช่ระยะห่างจากสวรรค์ถึงโลกนี้ ไม่ใช่ความยากลำบากในการตั้งท้องแบบไม่พร้อม ไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยนักเดินทางหรือพ่อแม่ที่เหนื่อยแล้วจากการเดินทางมายาวนาน และแน่นอนว่าไม่ใช่กษัตริย์ที่บ้าคลั่งที่กำลังพยายามฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ม็อบที่ร้องตะโกนว่าให้ตรึงพระองค์ ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ทิ้งพระองค์ ไม่ใช่แส้ที่ฟาดพระองค์ และไม่ใช่กางเขนที่เอาชีวิตฝ่ายร่างกายของพระองค์ไป แล้วคุณจะคิดว่าพระองค์จะยอมปล่อยคุณไปหรือยอมแพ้หมดหวังในตัวคุณ หลังจากที่ความรักของพระองค์อยู่ในใจคุณหรือครับ

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เข้าใจในความรักของพระองค์อย่างเต็มที่ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ในการเอาชนะความสงสัยในสิ่งที่ซาตานพยายามบอกในใจของข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยอำนาจแห่งพระคุณ และเปลี่ยนข้าพระองค์ออกจากความอ่อนแอของข้าพระองค์ ให้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการรับใช้พระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มองไปที่องค์เจ้าชีวิต ผู้ที่จะไม่ปล่อยให้อะไรมาเอาชนะข้าพระองค์หรือให้ความสงสัยของข้าพระองค์เองมาทำลายตัวเองได้ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น