ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คนแรกจะกลายเป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะกลายเป็นคนแรก" นี่เป็นคำพูดหนึ่งที่พระเยซูชอบพูด มันน่าคิดไหม ที่พระเจ้าพูดแบบนี้ไว้ตั้งนานแล้วก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดเสียอีก มันน่าคิดไหม ที่คนที่รู้พระคัมภีร์เดิม แต่ยังไม่รู้จักพระเยซู ก็พูดแบบนี้ มันน่าคิดไหม ที่เฮโรดและพระเยซูมีชีวิตอยู่มาแล้วถึงสามสิบปี พระเยซูถึงเพิ่งมาอ้างประโยคนี้ขึ้นมาสอน มันน่าคิดไหม ที่พระเยซูให้ศิษย์กินอาหารเย็นมื้อสุดท้าย เพื่อระลึกถึงการตายและการหลั่งเลือดของพระองค์ แล้วพอถึงวันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ พระเยซูก็ฟื้นขึ้นจากตาย เมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุด พระเยซูและคนของพระองค์จะถึงเส้นชัยก่อนใครๆ คือตอนแรกดูเหมือนพระเยซูและคนของพระองค์จะเป็นคนสุดท้าย แต่กลับกลายเป็นคนแรกในที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

"The first will be last and the last will be first." That's one of Jesus' favorite sayings. Isn't it interesting that God said it long before Jesus was born. Isn't it interesting that those who knew the Scriptures, but didn't know Jesus, said it too! Isn't it interesting that Herod and Jesus lived it thirty years before Jesus would teach it? Isn't it interesting that the Jesus gave us the Lord's Supper to remember that while Jesus died and shed his blood, on the first day of the week, Sunday, he rose. When it matters most, Jesus and his people will finish first!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ องค์เจ้าชีวิต พระองค์ช่างอัศจรรย์ เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ และเป็นพระผู้สร้างที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ก็ยอมกลายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุด เพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าถึงสง่าราศีของพระองค์ได้ ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ดูถูกดูแคลนใครเพียงเพราะเขาดูกระจอกงอกง่อย ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ารับใช้และรักพวกเขา ก็เท่ากับรับใช้และรักพระองค์นั่นเอง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

You, O Lord, are marvelous. You are God Almighty, the holy and majestic Creator. Yet you became the least so I can share in your glory. Please help me, O God, never to look down on someone else because they look like the least. I know, Father, that as I serve and love them, I'm serving and loving you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 2:4-6

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change